dimarts, 12 de novembre de 2013


Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Joan Baez (1941)

Los trabajadores no deberíamos haber tolerado la censura y el despilfarro. Trabajador de Canal 9La Fiscalia incoa diligències penals davant la denúncia presentada per CGT contra els gestors de VAERSA
 
Els gestors responsables de VAERSA van pagar quasi dos milions d´euros en concepte de productivitat a determinat personal directiu de l´empresa pública, de forma il·legal, saltant-se reiteradament l´autorització preceptiva del Consell de la Generalitat.

La Confederació General del Treball va denunciar davant la Fiscalia Contra la Corrupció i el Crim Organitzat el pagament il·legal de quasi dos milions d´euros entre 2006 i 2011, tal com destapaven els informes d´auditoria emesos per la pròpia Intervenció General de la Generalitat, al no haver-se autoritzat pel Consell com era preceptiu, previ informe favorable de la Conselleria d´Hisenda, que tampoc existeix.

No obstant açò, àdhuc sent reiterats els informes d´auditoria que van advertir tots els anys des de 2006 que s´estava pagant el complement sense l´autorització del Consell, cap directiu de la Conselleria d´Hisenda i Administració Pública ni de la Conselleria d´Infraestructures, Territori i Medi ambient, de la qual depèn l´empresa pública, van fer absolutament res per aclarir i depurar responsabilitats davant la magnitud del saqueig de diners públics.

L´única resposta de l´empresa pública VAERSA, quan un mitjà de comunicació va publicar les quanties percebudes pel personal directiu de l´empresa, va ser la de contractar a un despatx d´advocats per a amenaçar al sindicat amb presentar una demanda per (segons l´empresa) revelar suposadament dades privades. Precisament quan el sindicat havia denunciat també la contractació a dit d´advocats externs per import de quasi 2 milions d´euros, durant 6 anys, quan existia un conveni amb l´Advocacia de la Generalitat per a prestar els serveis d´assistència jurídica per 3600 euros a l´any.

La decisió d´acudir a la Fiscalia va ser presa per CGT quan el Tribunal de Comptes de forma inexplicable i en temps rècord va arxivar la denúncia per responsabilitat comptable, sense ni tan sols practicar cap diligència de comprovació dels fets denunciats.

La Fiscalia obri ara diligències perquè entén que els fets denunciats per CGT poden ser constitutius de delicte.

El sindicat reitera la denúncia pública del deute il·legítim provocat per la corrupció, exigim una auditoria del deute, i que els responsables del saqueig retornen els diners públics robats.


La notícia a la premsa:

Anticorrupción investiga el pago de productividad a directivos de Vaersa

Fiscalía abre diligencias contra los gestores de Vaersa por el pago de productividad a directivos


La Fiscalía incoa diligencias penales ante la denuncia presentada por CGT contra los gestores de VAERSA

Los gestores responsables de VAERSA pagaron casi dos millones de euros en concepto de productividad a determinado personal directivo de la empresa pública, de forma ilegal, saltándose reiteradamente la autorización preceptiva del Consell de la Generalitat.

La Confederación General del Trabajo denunció ante la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado el pago ilegal de casi dos millones de euros entre 2006 y 2011, tal y como destapaban los informes de auditoría emitidos por la propia Intervención General de la Generalitat, al no haberse autorizado por el Consell como era preceptivo, previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda, que tampoco existe.

Sin embargo, aun siendo reiterados los informes de auditoría que advirtieron todos los años desde 2006 que se estaba pagando el complemento sin la autorización del Consell, ningún directivo de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ni de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública, hicieron absolutamente nada por aclarar y depurar responsabilidades ante la magnitud del saqueo de dinero público.

La única respuesta de la empresa pública VAERSA, cuando un medio de comunicación publicó las cuantías percibidas por el personal directivo de la empresa, fue la de contratar a un despacho de abogados para amenazar al sindicato con presentar una demanda por (según la empresa) revelar supuestamente datos privados. Precisamente cuando el sindicato había denunciado también la contratación a dedo de abogados externos por importe de casi 2 millones de euros, durante 6 años, cuando existía un convenio con la Abogacía de la Generalitat para prestar los servicios de asistencia jurídica por 3600 euros al año.

La decisión de acudir a la Fiscalía fue tomada por CGT cuando el Tribunal de Cuentas de forma inexplicable y en tiempo récord archivó la denuncia por responsabilidad contable, sin ni siquiera practicar ninguna diligencia de comprobación de los hechos denunciados.

La Fiscalía abre ahora diligencias porque entiende que los hechos denunciados por CGT pueden ser constitutivos de delito.

El sindicato reitera la denuncia pública de la deuda ilegítima provocada por la corrupción, exigimos una auditoría de la deuda, y que los responsables del saqueo devuelvan el dinero público robado.La noticia en la prensa:

Anticorrupción investiga el pago de productividad a directivos de Vaersa

Fiscalía abre diligencias contra los gestores de Vaersa por el pago de productividad a directivos

No oblides el servei de denuncies de la corrupció: 
cgtleaks@cgtvalencia.org